8116 - Casa a planta primera per lloguer de temporada

4 habitacions
2 banys
750€ al mes - subministres a part