3040 - Begur, Aiguablava, terreny urbá amb 883 m2 i espectaculars vistes al mar

Tipus d'immoble
  • Parcel.les
Població
  • BEGUR

CLASSIFICACIÓ: Sòl urbà

QUALIFICACIÓ: Zona 8b8 / Unifamiliar aïllada / Ciutat Jardí extensiva

PARCEL.LA MÍNIMA: 800 m2, 14 de façana

USOS PERMESOS: Habitatge unifamiliar aillat, Residencial, Comercial, Oficines, Sanitari-assistencial, Religiós, Recetaiu, Esportiu.

MÀXIMA EDIFICABILITAT: 0,40 m2 t / m2s

OCUPACIÓ MÀXIMA: ( principal + secundaria) 20% + 8%

ALÇADA REGULADORA : pb+1 (7m) RECULADES : 5m a vial i 3m a veïns

ALTRES CONDICIONS: Únicament s'admetran parcel·les inferiors a la parcel.la mínima quan compleixin les condicions corresponents a l'article 243 i 292.1 del POUM.

DESPESES DE COMPRA: 10% ITP + NOTARI + REGISTRE