Begur, Terreny aprovat per urbanitzar i edificar 22 habitatges

Ref.: 3101

4200000.00
Tipus d'immoble
  • Parcel.les
Població
  • BEGUR
Preus
  • > 1.000.000 €

Emplaçament: Carretera Sa Tuna 32 (I) Polígon d’actuació P-64 PINS MAR / Subpolígon II

Sòl plurifamiliar en filera (p64/1): 17.527 m2
Índex net clau ( p64/1) 0,195 m2st/m2 s
Sostre plurifamiliar en filera ( p64/1) 3.420 m2 st/
Alçada màx: 7,00 m
Nombre màxim d’unitats 22 unitats
Filera ( longitud de façana màxima) 32 m

Cessió de sòl per viabilitat: 1.771 m2 sòl
Cessió de sòl per a passo de vianants 120 m2 sòl
Cessió per a zona verda de protecció 4.239 m2 sòl
Cessió per a equipaments comunitaris 1.614 m2 sòl
Urbanització i condicionament de sòls per sistemes
Connexió a xarxes de subministrament i serveis

DESPESES DE COMPRA: 10% ITP + NOTARI + REGISTRE